اینترنت وایمکس از اول تیر ماه در سراسر کشور

نائب رئیس هیئت مدیره مخابرات کشور از امکان استفاده از خدمات اینترنت وایمک�� از اول تیر ماه سال جاری در سراسر کشور خبر داد.

مصطفی سید هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد با اشاره به اهمیت توسعه خدمات اینترنت در سراسر کشور افزود: درحال حاضر در چند استان کشور امکان استفاده از خدمات اینترنت وایمکس وجود دارد که با اقدامات صورت گرفته از تیرماه امسال در سراسر کشور افراد می توانند از طریق لپ تاپ به شبکه جهانی اینترنت در هر زمان و مکان متصل شوند.

نائب رئیس هیئت مدیره مخابرات کشور، با اشاره به اهمیت توسعه ارتباطات در کشور اظهار داشت: در این راستا به منظور افزایش کیفیت خدمات مخابراتی، شرکت مخابرات ایران بهره گیری از فناوریهای نوین در عرصه ارتباطات را در دستور کار خویش قرار داده است.

وی استفاده از خدمات ویدئو کنفرانس در سراسر کشور را از دیگر مصوبات اخیر شرکت مخابرات عنوان کرد و گفت: توسعه خدمات ویدئو کنفرانس در سراسر کشور از مصوبات اخیر شرکت مخابرات بود که با فراهم شدن زمینه برای استفاده از خدمات ویدئو کنفرانس جابجایی استانی و شهری برای برگزاری جلسات به حداقل خواهد رسید.