تبلیغات

وزیر ارتباطات با اعلام این مطلب که تامین تله کام با اختیار خود مي‌تواند شریک خارجی خود را انتخاب کند، گفت: این اپراتور مجاز است که 49 درصد از سهام خود را به خارجی‌ها واگذارکند.

مهندس رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با موبنا در تشریح چگونگی واگذاری اپراتور سوم به تامین تله کام با بیان اینکه در شرایط قبلی کنسرسیوم برنده موظف بود شریک خارجی را از ابتدا معرفی کند، اظهار كرد: اما در شرایط جدید تامین تله کام با اختیار خود مي‌تواند شریک خارجی خود را انتخاب کند.

وی افزود: پس از اینکه واگذاری پروانه اپراتور سوم از طریق مزایده ممکن نشد، برابر با مجوز شورای اقتصاد، از طریق ترک تشریفات، پروانه فعالیت این اپراتور صادر شد. تقی‌پور تصریح کرد: شرایط جدید پروانه فعالیت اپراتور سوم از لحاظ قیمتی با شرایط قبلی پروانه برابری مي‌کند.

تقی‌پور با بیان اینکه برای واگذاری اپراتور سوم مذاکرات گسترده و متراکمی با اپراتورهای گوناگون از کشورهای مختلف درمدت شش ماه گذشته صورت گرفت، اظهار كرد: پس از انجام مذاکرات در نهایت اپراتور سوم به شرکت شمس نوین که زیرمجموعه صندوق تامین اجتماعی است، واگذار شد.

نظر خود را بنویسید

لطفا نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید