يادداشت اين هفته مجله بایت به آماري که شرکت Akamai ارائه کرده است مي‌پردازد که در آن، فهرست پرسرعت‌ترين کشورهاي جهان در زمينه اينترنت ارائه شده است.

اين آمار نشان مي‌دهد از ميان 100 شهر برتر جهان در زمينه سرعت دسترسي به اينترنت، 48 شهر در کشور ژاپن قرار دارند که اين رقم در ميان تمامي کشورهاي جهان بي‌نظير است.

اگر چه کشوري مانند کره‌جنوبي پرسرعت‌ترين سرويس‌هاي اينترنتي را ارائه مي‌دهد اما تعداد شهرهايي که با چنين سرعتي خدمات اينترنتي ارائه مي‌دهند در کره‌جنوبي محدود به چند شهر خاص است.

براساس بررسي Akamai از ميان 100 شهر برتر جهان در زمينه ارائه خدمات پرسرعت اينترنتي، 62 شهر نيز در آسيا واقع هستند و همين امر نشان مي‌دهد که اين قاره در زمينه ارائه خدمات اينترنت پرسرعت تا چه ميزان متحول شده است.

نکته قابل توجه در اين آمار، جايگاه ايران است. تنها در سه کشور جهان سرعت متوسط اينترنت کمتر از 100 کيلوبيت در ثانيه است که ايران نيز يکي از اين کشورهاست.

در واقع کشور ايران که در بسياري از موج‌هاي اينترنتي به‌دليل کاربر فعال بسيار زياد، حرف اول را مي‌زند جزو سه کشور آخر در سرعت اينترنت محسوب مي‌شود.

قرار است چند سال ديگر که تاريخ چشم‌انداز بيست‌ساله ايران به‌سر مي‌رسد ايران حرف اول را در فناوري خاورميانه بزند؛ اگر چه اينترنت همه فناوري اطلاعات نيست اما تاثير شگفتي در سرعت پيشرفت فناوري خواهد گذاشت و ما در اين حيطه نه تنها وضعيت به‌ساماني نداريم بلکه بدترين رده‌هاي جهاني را نيز به خود اختصاص داده‌ايم.

با فرض اين‌که مابقي کشورهاي جهان در اين 15 سال باقي‌مانده از چشم‌انداز بيست‌ساله بيکار بنشينند و هيچ‌گونه زحمتي براي ارتقاي بستر اينترنت خود انجام ندهند و ما به همين منوال پيش رويم، در بهترين حالت ممکن است يک دهه ديگر به وضعيت فعلي آن‌ها برسيم.

بیشتر بدانید:   نرم افزاری برای نظارت کامل مصرف اینترنت

نکته قابل توجه ديگر، اين مطلب است که با توجه به آمار ساير کشورهاي آسيايي در ارائه سرعت اينترنت، اگر ايران اندکي به ميانگين جهاني ارائه سرعت اينترنت نزديک‌تر بود، اکنون آسيا وضعيت بسيار بهتري داشت.

نظر خود را بنویسید

لطفا نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.