«شکاف ديجيتالي ايران با کشورهاي جهان روز به روز بيشتر مي شود» اين واقعيت تلخي است که کارشناسان و صاحب نظران فناوري اطلاعات در ايران در آستانه روز جهاني ارتباطات عنوان کرده اند.

به گزارش خراسان، در شرايطي که سازمان ملل شعار امسال روز جهاني جامعه اطلاعاتي و ارتباطي را «شهرهاي بهتر، زندگي بهتر با فناوري اطلاعات و ارتباطات» اعلام و توسعه بيشتر اين فناوري را به معناي پيشرفت سريع تر در تمامي ابعاد عنوان کرده است، توسعه اين فناوري در ايران هم چنان بسيار کند و با فاصله بسيار از استانداردهاي جهاني است در حالي که هم اکنون ۸۵ درصد اقتصاد و فرهنگ جهان بر مبناي IT پايه ريزي شده است و فناوري اطلاعات هم اينک مهم ترين ابزار توسعه اقتصادي محسوب مي شود به گونه اي که اغلب کشورهاي دنيا عمده سرمايه گذاري خود را روي حوزه فناوري اطلاعات معطوف کرده اند.

دبير کل سازمان ملل نيز در پيامي ضمن اشاره به شعار امسال روز جهاني ارتباطات با مضمون «شهرهاي بهتر، زندگي بهتر با فناوري ارتباطات و اطلاعات» گفت: گسترش دسترسي به اينترنت و باند پهن به معني پيشرفت سريع تر است. اينترنت، کسب و کار، بازرگاني و حتي آموزش را با سرعتي خارق العاده به حرکت در مي آورد. فناوري هاي ارتباطات در جهان امروز تنها يک خدمت صرف نيست بلکه ابزار ارتقاي توسعه، بهبود وضعيت اجتماع و نجات زندگي است.دکتر صادق زاده معاون توسعه فناوري هاي پيشرفته سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران در گفت و گو با خراسان در اين باره اظهار داشت: شاخص هاي توسعه فناوري ارتباطات و اطلاعات مواردي از قبيل ، ضريب نفوذ و ضريب دسترسي به اينترنت ، کيفيت، آمادگي ديجيتال، فعاليت بخش خصوصي در اين عرصه، فراهم سازي شرايط براي رقابت در اين عرصه ، ارائه خدمات مبتني بر فناوري اطلاعات و توسعه اين فناوري در نهادهاي اجرايي را شامل مي شود.اما اين در حالي است که با وجود آن که حرکت هايي در هر يک از اين زمينه ها در کشور انجام شده است اما فاصله ايران با کشورهاي پيشرفته دنيا در بحث فناوري اطلاعات هم چنان زياد است.

وي اضافه کرد: شعاري که دولت دهم براي خود برگزيده است، راه اندازي اولين دولت الکترونيک است اما بايد ديد در پروژه هايي از جمله سلامت الکترونيک، تجارت الکترونيک، بانکداري الکترونيک، ايميل ملي و آموزش الکترونيک چقدر توانسته است به پيش برود.وي تصريح کرد: متاسفانه جذب سرمايه گذاري و استفاده از فناوري هاي نوين در اين عرصه که بايد با برنامه مدون و دقيق پيش برود، چندان متناسب نيست به طور نمونه در بحث تلفن همراه برنامه ريزي بايد به گونه اي باشد که با خصوصي سازي مخابرات ما از برنامه عقب نمانيم و بتوانيم فناوري هاي نوين در عرصه تلفن همراه را مطابق آن چه در دنيا اتفاق مي افتد، ارائه کنيم.

وي اضافه کرد: بررسي شاخص هاي اجرايي و کسب و کار در حوزه مرتبط با دولت الکترونيک نشان مي دهد که ايران از نظر آمادگي در اين عرصه هم چنان در مراحل مقدماتي به سر مي برد و هيچ يک از سرويس هاي الکترونيکي در حد ملي وجود ندارد.اينترنت از ابزار مهم رونق اقتصادي است که در پي استفاده از آن رفت و آمدها و سفرهاي بي مورد شهري حذف مي شود بنابراين واضح است که هر قدر سرعت اينترنت مناسب تر باشد کاربران بيشتر به استفاده از مزاياي آن ترغيب مي شوند و اين يکي از اساسي ترين راه هاي تحقق دولت الکترونيکي و توسعه اين فناوري در کشور است.

دکتر کمال محامدپور کارشناس فناوري اطلاعات و عضو هيئت علمي دانشگاه نيز در گفت و گو با خراسان درباره وضعيت توسعه فناوري اطلاعات در ايران گفت: در بحث دسترسي به اينترنت آن هم در سطح قابل قبول و با سرعت مناسب چنان چه بخواهيم ايران را با کشورهايي که در اين زمينه پيشتاز هستند، مقايسه کنيم، متاسفانه پيشرفت قابل ملاحظه اي را در کشور از اين حيث مشاهده نمي کنيم. در واقع توسعه ساختارهاي ما در اين عرصه از ضروريات است و علاوه بر اين سرمايه گذاري لازم براي توسعه زير ساخت ها و دسترسي مشترکان اعم از مردم، دستگاه ها، دانشگاه ها و مراکز مختلف بايد به طور جدي با هدف تغيير روش ها و اقدامات در بحث خدمات رساني، آموزش، تحقق دولت الکترونيک، بازرگاني و… انجام شود تا اين امر به ايجاد تغييرات عمده در اين زمينه ها بينجامد.

وي اضافه کرد: ما نمي توانيم با روش هاي سنتي که هنوز در بخش بازرگاني، بانکي و يا آموزشي ما به کار گرفته مي شود، انتظار داشته باشيم که زير ساخت هاي الکترونيکي جديد قابل پياده سازي باشد. بي گمان ما بايد روش ها و الگوهاي کاري رفتاري و خدماتي را نيز تغيير دهيم.اين کار نيازمند يک عزم جدي است و دستگاه هاي اجرايي بايد به طور اساسي و با جديت در اين مسير قدم بردارند. در واقع بايد يک برنامه جدي و کارشناسي شده را براي رسيدن به اين اهداف در دراز مدت به کار بگيريم. متاسفانه گاه مسئولان ICT صرفا شعارهايي را مطرح مي کنند که شايد آرمان گرا باشد اما هيچ گاه کارهاي عملياتي و برنامه هاي عملياتي از آن ها بيرون نمي آيد به همين سبب ما همه روزه شاهد افزايش شکاف ديجيتال ايران با کشورهاي پيشرفته دنيا در اين زمينه هستيم.وي تصريح کرد: فناوري ارتباطات و اطلاعات در جهان امروز به ابزار مهم و کليدي براي توسعه و دستيابي به اهداف توسعه و ارتقاي سطح زندگي مردم تبديل شده است و به جرات مي توان گفت بدون اين فناوري توسعه امکان پذير نيست.

علي اکبر جلالي مجري طرح نخستين روستاي الکترونيکي ايران و جهان و عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت نيز در اين رابطه اظهار داشت: در زمان حاضر ۸۵ درصد اقتصاد و فرهنگ جهان بر مبناي IT پايه ريزي شده است و افزايش پهناي باند اينترنت در توليد دانايي و ايجاد اشتغال و نيز توسعه اقتصادي بسيار موثر است.وي اضافه کرد: يکي از مشکلات ما اين است که از اولين روزي که اينترنت وارد کشور شد، از بعد اقتصادي به آن نگاه نکرديم به همين دليل روند توسعه اينترنت در کشور بسيار کند بود و از همان ابتدا متوجه نشديم که اين يک ابزار توسعه اقتصادي است. در حال حاضر ايجاد فرصت تجاري، بهبود کيفيت زندگي، توسعه اقتصادي قابل رقابت، اشتغال، آموزش مادام العمر و دسترسي به اطلاعات و خدمات جهاني از جمله توانمندي هاي اينترنت به شمار مي رود. به گفته دکتر جلالي، در بسياري از کشورهاي دنيا سرعت 1/5 مگابيت بر ثانيه را سرعت معمول براي اينترنت پرسرعت مي دانند، اين در حالي است که در برخي کشورها از جمله ايران اينترنت پرسرعت به عنوان يک وسيله ارتباطي پرسرعت تلقي مي شود که حداکثر سرعت آن تنها ۱۲۸ کيلوبيت بر ثانيه است.

وي با بيان اين که در حال حاضر سطح توسعه يافتگي کشورها براساس پهناي باند سنجيده مي شود، گفت: امروزه فراواني اطلاعات يا داده هاي الکترونيکي روي شبکه اينترنت يکي از معيارهاي توسعه يافتگي کشورها محسوب مي شود اما آن چه در ايران تحت عنوان اينترنت پرسرعت ارائه مي شود، با مفهوم واقعي اين سرويس در جهان و استانداردهاي معمول تفاوت بسياري دارد.طبق جديدترين گزارش ارزيابي سرعت اينترنت در جهان که توسط مرکز Akamai منتشر شده، در سه ماهه چهارم سال ۲۰۰۹ متوسط سرعت اينترنت در سطح جهاني 7/5 مگابيت در ثانيه افزايش يافته اين در حالي است که ايراني ها هم چنان مجبورند براي اينترنت بسيار کند، هزينه زيادي پرداخت کنند.در حالي که اينترنت پرسرعت براي کاربران خانگي ايراني ۱۲۸ کيلوبيت در ثانيه تعريف شده است، اين سرويس در دنيا با حداقل سرعت ۵۱۲ کيلوبيت در ثانيه تعريف مي شود و در بيشتر کشورهاي دنيا اين سرعت به بيش از يک مگابيت در ثانيه مي رسد. اين رقم در برخي کشورهاي پيشرفته تا ۴۰ مگابيت در ثانيه افزايش يافته و حتي در کشورهايي مثل کره جنوبي، مالزي و سنگاپور نيز سرعت اينترنت صدها برابر بالاتر از ايران و قيمت آن ده ها برابر پايين تر از ايران است.

به عنوان مثال در کشور سنگاپور تا پايان سال گذشته اينترنت با سرعت ۴ مگابيت در ثانيه ماهانه حدود ۳۵ هزار تومان، اينترنت ۵/۶ مگابيت در ثانيه حدود ۴۵ هزار تومان و اينترنت ۳۰ مگابيت بر ثانيه حدود ۷۰ هزار تومان در هر ماه قيمت داشته که البته اين خدمات در سال جاري ارزان تر نيز شده است.در اين زمينه دکترعباس آسوشه استاد دانشگاه تربيت مدرس نيز مي گويد: کشورهاي مختلف دنيا سالانه بيش از ۲/۲ تريليون دلار در حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات سرمايه گذاري مي کنند. وي تاکيد کرد: مديريت مهم ترين رکن توفيق يا ناکامي پروژه هاي فناوري اطلاعات و ارتباطات است. وي با برشمردن اهميت تحقيق و پژوهش در اين عرصه افزود: باوجود آگاهي تمامي مديران و مسئولان کشور از مزاياي به کارگيري فناوري هاي نوين، متاسفانه در عمل با مشکلات عديده اي مواجه هستيم.

نظر خود را بنویسید

لطفا نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید