از بدو انقلاب اسلامي متناسب با شرايط هر زمان، نهادها و تشكلات قانوني خاصي در كشور به وجود آمد و در حوزه فن‌آوري اطلاعات هم اين گونه بود و اين نهادها اگرچه در بدو تاسيس وظايف جدي و مهمي را براي رفع چالش‌هاي آن زمان به عهده داشتند اما با گذشت زمان اين نهادها كم‌رنگ و كم‌تحرك با تاثيرپذيري ناچيز شدند اگرچه در حال حاضر هنوز قانونا پوسته‌اي از آن‌ها وجود دارد اما چندان فعال نيستند و مي‌توان گفت متولي خاصي در اين زمينه نداريم.

حسين طالبي – عضو کميته راهبردي تهيه سند نظام جامع فن‌آوري اطلاعات کشور – در گفت‌وگو با خبرنگار ايسنا با بيان اين مطلب اظهار كرد: به عنوان مثال در حوزه فن‌آوري اطلاعات ابتدا شوراي عالي انفورماتيك برحسب قانون اولين و تنها متولي فن‌آوري اطلاعات كشور متشكل از نمايندگان وزراي زيربط به وجود آمد.

او ادامه داد: اين شورا حدود دو دهه‌ بسيار فعال بود، سپس شوراي عالي اطلاع‌رساني با تصويب شوراي انقلاب فرهنگي به وجود آمد و اگرچه متولي و مسوول محتواي الكترونيكي در حوزه‌ي فن‌آوري اطلاعات بود اما بدون ورود به محتوا به ساير حوزه‌هاي IT ورود كرد و طرح ملي فن‌آوري تكفا را مطرح و تا حدودي هم موفق بود.

عضو شوراي عالي انفورماتيك كشور گفت: بعد از گذشت مدت زماني بعد مجددا فعاليت اين شورا هم كمرنگ و كم‌تحرك شد، در حالي كه قرار بود با قدرت به توسعه‌ي فن‌آوري اطلاعات در كشور بپردازد و اين شورا حدود 20 كارگروه تخصصي در حوزه‌هاي مختلف تشكيل داد كه البته اين كارگروه‌ها و كميته‌ها نيز چندان دستاوردي نداشتند.

بیشتر بدانید:   1558، يك لپ‌تاپ با قابليت از خانواده DELL

عضو کميته راهبردي تهيه سند نظام جامع فن‌آوري اطلاعات کشور ادامه داد: البته اقدام بسيار مهم و مفيدي كه شوراي عالي فن‌آوري اطلاعات براي اولين بار در كشور انجام داد و آن هم تهيه سند راهبردي نظام جامع فن‌آوري اطلاعات كشور كه 2 سال قبل به تصويب هيات دولت نهم رسيد و متاسفانه اجراي اين سند بسيار مفيد نيز متوقف ماند. اكنون اين شورا نيز چندان فعال نيست و كم تحرك شده است.

وي تصريح كرد: چنانچه ملاحظه مي‌شود اگرچه هنوز قانونا هر سه شوراي اشاره شده وجود دارد ولي چندان فعال نيستند.خوشبختانه وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات اخيرا با آمدن وزير جديد اقداماتي در اين زمينه انجام داده كه اميدواريم به نوعي كاستي‌هايي كه در اين زمينه وجود دارد جبران شود.

طالبي يادآور شد: طبق قوانين وزارت ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات شركت فن‌آوري اطلاعات و معاونت فن‌آوري اطلاعات فعال شد‌ند؛ اگرچه هنوز نتيجه‌ي قابل ذكري حاصل نشده است اما اميد مي‌رود با برنامه‌هايي كه در دست تدوين دارند، به‌خصوص با وجود سند راهبردي نظام جامع فن‌آوري اطلاعات كشور گامي عملي، جدي و موثر در جهت تحقق اهداف و راهبردهاي مندرج در اين سند بردارند.

به گفته او اگر اين اهداف و راهبردها تحقق يابند مي‌توان ادعا كرد اهداف و آرمان‌هاي چشم‌انداز 20 ساله جمهوري اسلامي براي نيل به جامعه دانش‌بنيان دور از انتظار نخواهد بود و فن‌آوري اطلاعات بستر لازم را براي نيل به اين اهداف فراهم خواهد كرد.

نظر خود را بنویسید

لطفا نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.