شرکت ارتباطات زيرساخت ايران اگرچه با ارسال نام هاي به سه شرکت پيمانکار تلفن اينترنتي شرايط تمديد قرارداد رسمي اوريجينيشن و ترمينيشن براي يک سال ديگر را به اين سه شرکت ارسال کرده اما عدول چشمگير زيرساخت از تعهدات پيشينش و شرايط جديد اعلام شده، يکي از پيمانکاران را به مرز شکايت رسمي از شرکت زيرساخت کشانده است.

به گزارش عصر ارتباط، شرکت زيرساخت که پس از پايان مهلت قرارداد يک ساله پيمانکاران تلفن اينترنتي در اسفند ماه 88 بالاخره قرارداد آن‌ها را مجددا براي يک سال ديگر تمديد کرد تا حضور آن‌ها و سرمايه‌گذاريشان در اين حوزه را تضمين کرده باشد، بخش‌هايي از قرارداد خود را به صورت يکطرفه تغيير داده است. ازهمين‌رو يکي از پيمانکاران درصدد ارايه مستندات خود به مراجع قضايي و حقوقي است.

شرکت ارتباطات زيرساخت بندهاي اندک اما اساسي از قرارداد خود با پيمانکارانش را به گونه‌اي تغيير داده که تفاوت بهاي قرارداد فعلي با قبلي، تضمين شرايط فعاليت از سوي زيرساخت و ابهام در ميزان دريافتي از شرکت‌هاي اوريجينيت کار از جمله آن‌ها است.

محمد خسروي که پيش از اين سمت رياست سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي را برعهده داشت و به تازگي بر کرسي مدير عاملي شرکت ارتباطات زيرساخت نشسته با ارسال شيوه جديد براي تمديد قراردادهاي پيمانکاران تلقن اينترنتي نشان داد که همان سياست هايي را در پيش گرفته که پيش از اين منتقد ضمني آن‌ها بود.

در نسخه‌هاي قرارداد جديد شرکت ارتباطات زيرساخت با پيمانکارانش که براي امضا به شرکت‌هاي تراشه سبز، پيشگامان کوير يزد و ضحي کيش ارسال شده است، برخلاف قرارداد قبلي هيچ تفاوتي در ميزان پرداختي آن‌ها به شرکت ارتباطات زيرساخت به ازاي ترمينيشن و اوريجينيشن ديده نمي‌شود و حق‌السهم ماهانه يک ميليارد تومان فارغ از ميزان فعاليت آن‌ها در زمينه ترمينيشن و اوريجينيشن به صورت مجزا ديده شده است.

اين درحالي است که در قرارداد اوليه پيمانکاران تلفن اینترنتی پرداخت ماهيانه 700 ميليون تومان بابت ترمينيشن و 300 ميليون تومان از محل اوريجينيشن به شرکت ارتباطات زيرساخت درنظر گرفته شده بود اما در قرارداد جديد اين مبالغ يک کاسه شده و تفکيکي براي ترافيک‌هاي صادره و وارده صورت نگرفته است.

زيرساخت شانه خالي کرد

شرکت ارتباطات زيرساخت که درماه‌هاي پاياني قرداد يکساله پيمانکاران امکانات اوريجينيشن را براي اين سه شرکت فراهم کرده بود اکنون با استناد به بند 1-2-5 قرارداد جديدش، خود را متعهد و مسوول تامين امکانات لازم براي اوريجينيشن نکرده و آورده است: “طرف اول (شرکت ارتباطات زيرساخت) حداكثر تلاش خود را جهت فراهم کردن بستر لازم براي ارتباطات بين‌الملل در جهت خروجي كه از طريق مراكز pc و sc كشورIX (interconnection exchange)Iمتمركز شده خواهد کرد و اين ترافيك به صورت circuit based به عامل تحويل خواهد شد.”

اين بند از قرارداد شرکت زيرساخت در شرايطي که شرکت مخابرات ايران از زير سيطره دولت خارج شده نشان‌دهنده چالش‌هاي جدي و جديدي است که فراهم کردن امکانات زيرساختي را براي شرکت‌هاي خصوصي دشوارتر مي‌کند.

کاهش حق‌السهم سه پيمانکار از 114 شرکت اورجينيت کار نيز ازجمله چالش‌هاي برجا مانده‌اي است که در قرارداد جديد نيز به صورت مبهم تداوم يافته است. باتوجه به مصوبه شماره 67 مورخ 18 مرداد ماه سال 88 کميسيون تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي درباره تعيين هزينه هدايت ارتباط 114شرکت خصوصي داراي مجوز ارايه خدمات VoIP يکسويه بين‌الملل از شرکت‌هاي مخابرات استاني، کميسيون تنظيم مقررات مقرر کرد در صورت ارتباط اين شرکت‌ها از طريق سه شرکت پيمانکار شرکت ارتباطات زيرساخت مبلغ 100 ريال به ازاي هر دقيقه مکالمه از طرف شرکت‌هاي مذکور به شرکت ارتباطات زيرساخت پرداخته شود.

اين درحالي است که شرکت‌هاي اوريجينيت کار پيش از اين موظف به پرداخت 220 ريال به ازاي هر دقيقه مکالمه به اين شرکت‌ها شده بودند که پس از اعتراض آن‌ها اين رقم هيچگاه مشخص نشد و تنها به ميزان پرداختي اين سه پيمانکار به زيرساخت اشاره شد که براساس آن 10 تومان به ازاي هر دقيقه تعيين شد و حق‌العمل اجرایی دريافتي از اين 114 شرکت نیز 20ریال است.

گرچه شرکت ارتباطات زيرساخت قرارداد اين سه پيمانکار را به مدت يک ساله ديگر تمديد کرده است اما شرکت‌هاي تراشه سبز، پيشگامان کوير و ضحي کيش که خود را پيمانکاران انحصاري اين بازار مي‌دانستند، با استناد به بندي از قرارداد مهلت پيمانکاري خود در زمينه تلفن اينترنتي را تا مدت سه سال قابل تمديد مي‌دانند تا شايد بتوانند سرمايه يکساله خود را نجات دهند.

سکوت در برگزاري مزايده

هرچند که پيش از اين، اخباري از ورود دو پيمانکار جديد ديگر نيز به اين عرصه منتشر شده بود اما تاکنون اين موضوع عملياتي نشده و بر ابهامات فعاليت سه پيمانکار و 114 شرکت اوریجينیت کار که مدعيان اوليه اين حوزه هستند افزوده است: گرچه سازمان نظام صنفي رايانه‌اي به نمايندگي از اين 114 شرکت مشغول تشکيل شرکت تعاوني است که علاقه‌مندان به فعاليت مجاز مي توانند در آن عضو شوند تا در صورت برگزاري مزايده VoIP از سوي زيرساخت به جمع پيمانکاران آن بپيوندند اما شنيده‌ها حاکي از آن است که شرکت ديگري از سوي مديران سابق رگولاتوري درحال تولد است که گفته مي‌شود از قدرت بيشتري براي حذف رقيبان برخوردار است.

آنچه بر چالش‌هاي فعاليت در حوزه تلفن اينترنتي افزوده، اين است که با نزديک شدن به يک سالگي اختلافات ميان 114 شرکت اوريجينيت کار با شرکت ارتباطات زيرساخت اما هنوز برنامه نظام‌مندي براي ساماندهي اين بازار تدوين نشده و تکليف مزايده‌اي که قرار است تعداد پيمانکاران رسمي تلفن اينترنتي را به پنج شرکت افزايش دهد، هنوز مشخص نيست.

نظر خود را بنویسید

لطفا نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.