گروهي از محققان توانستند با فريب وب سايت AT&T به آدرس ايميل ده ها هزار كاربر iPad در آمريكا، از جمله افراد شاغل در رده هاي بالاي دولتي دست پيدا كنند.

به گزارش ماهر، گروهي از هكرها، از يك حفره امنيتي در وب سايت AT&T سوءاستفاده كرده تا بتوانند به آدرس ايميل حدود 114000 كاربر iPad دسترسي پيدا كنند. در آدرس هاي ايميل هك شده، آدرس افرادي در رده هاي بالاي دولتي، مالي، رسانه اي و نظامي آمريكا به چشم مي خورد.

بنا بر اطلاعات ارائه شده توسط  يكي از هكرها، نشت اطلاعات انجام شده بر روي كاربران iPad 3G در آمريكا تأثير داشته است. در بين آدرس هاي ايميل نشت شده، آدرس ايميل مدير كاركنان كاخ سفيد، يك خبرنگار معروف، شهردار نيويورك، يك توليدكننده فيلم مشهور و مديرعامل نيويورك تايمز به چشم مي خورد.

گروهي از محققان امنيتي كه خود را Goatse Security ناميده اند، وب سايت AT&T را فريب داده اند به طوري كه با ارسال درخواست هاي HTTP به وب سايت كه حاوي شماره سريال سيم كارت هاي iPad بوده است، وب سايت مذكور آدرس هاي ايميل دارندگان سيم كارت هاي مذكور را افشا كرده است. از آنجايي كه شماره سريال ها كه ICC-IDsناميده مي شوند، به صورت ترتيبي توليد مي شوند، محققان توانسته اند هزاران عدد از آنها را حدس زده و سپس برنامه اي را ايجاد كنند تا اطلاعات را بر اساس ليست مذكور استخراج كند.

وب سايت AT&T نشت اطلاعات مذكور را تأييد كرده و اعلام كرد، امكاني را كه آدرس ايميل را بر اساس شماره سيم كارت مشخص مي كرد، غير فعال كرده است. AT&T تأكيد كرده است تنها اطلاعاتي كه قابليت افشا بر اساس شماره سيم كارت را داشته است، آدرس هاي ايميل مربوط به دستگاه بوده است.

نظر خود را بنویسید

لطفا نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید