يكي از موضوعات مهمي كه براي شركت‌هاي فعال حوزه‌ي ICT وجود دارد، موضوع برخورد دوگانه دولت با بحث خصوصي‌سازي است كه در حال حاضر مخابرات خصوصي شده و به‌عنوان رقيبي نابرابر با بخش خصوصي تلقي مي‌شود.

كوروش فهامي ـ رئيس هيات مديره انجمن كارفرمايان ICT استان اصفهان – در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب گفت: در سال گذشته از طريق پي‌گيري كه از استانداري در رابطه با اين موضوع و مشكلات شركت‌ها انجام شد، آن‌ها ادعا كردند كه هنوز مخابرات خصوصي نشده و پس از خصوصي سازي طبيعتا اين موضوع حل مي‌شود و شركت‌هاي اينترنتي مي‌توانند به خوبي در حوزه دايل‌آپ يا اينترنت پرسرعت فعاليت كنند و درواقع تمامي مشكلات بعد از خصوصي‌سازي مخابرات حل مي‌شود.

اين مدير شركت اينترنتي گفت: شركت مخابرات به‌عنوان رقيبي بزرگ براي ما محسوب مي‌شود و به عنوان شركتي كه بيش‌ترين درآمد را در اختيار دارد، براي بخش خصوصي مشكل‌ساز شده و به گونه‌اي است كه ما براي دريافت خط اي‌وان با دردسرهاي زيادي مواجهيم ولي مخابرات هر زماني كه اراده كند مي‌تواند لينكش را آپ كند.

او با بيان اينكه اينترنت دايل‌آپ هميشه مشتريان خاص خود را دارد تاكيد كرد: طبيعتا در استاني مثل اصفهان نيز با آغاز فعاليت اينترنت پرسرعت و شركت‌هاي ارائه‌دهنده اينترنت پرسرعت و پس از آن وايمكس، يكسري از مشتريان دايل‌آپ كاهش يافته ولي اين نوع اينترنت هميشه مشتريان خاص خود را دارد.

وي ادامه داد: شركت‌هاي كوچك اينترنتي بايد فعاليت خود را گسترش دهند و در حوزه‌هاي ديگر هم وارد شوند تا بتوانند در آينده دوام آورده و فعاليت كنند و اين چيزي است كه شركت‌هاي فعال اينترنتي در استان اصفهان نيز بايد به آن توجه كرده و سعي كنند با گسترش فعاليت خود تا حدودي مشكلات خود را كاهش دهند.

بیشتر بدانید:   کندي سرعت اينترنت، بيش‌ترين شکايت کاربران

رئيس هيات مديره انجمن كار فرمايان ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات استان اصفهان يادآور شد: رقابت نابرابر شركت مخابرات استان اصفهان با شركت‌هاي مخابرات در حوزه ICT استان، يكي از بزرگترين مشكلات اين شركت‌ها محسوب مي‌شود كه ما در اين رابطه علي‌رغم پيگيري و نامه‌نگاري فراوان به نتيجه‌اي نرسيديم.

كوروش فهامي ـ رئيس هيات مديره انجمن كارفرمايان ICT استان اصفهان – در گفت‌وگو با خبرنگار سرويس فن‌آوري اطلاعات خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) با بيان اين مطلب گفت: در سال گذشته از طريق پي‌گيري كه از استانداري در رابطه با اين موضوع و مشكلات شركت‌ها انجام شد، آن‌ها ادعا كردند كه هنوز مخابرات خصوصي نشده و پس از خصوصي سازي طبيعتا اين موضوع حل مي‌شود و شركت‌هاي اينترنتي مي‌توانند به خوبي در حوزه دايل‌آپ يا اينترنت پرسرعت فعاليت كنند و درواقع تمامي مشكلات بعد از خصوصي‌سازي مخابرات حل مي‌شود.

اين مدير شركت اينترنتي گفت: شركت مخابرات به‌عنوان رقيبي بزرگ براي ما محسوب مي‌شود و به عنوان شركتي كه بيش‌ترين درآمد را در اختيار دارد، براي بخش خصوصي مشكل‌ساز شده و به گونه‌اي است كه ما براي دريافت خط اي‌وان با دردسرهاي زيادي مواجهيم ولي مخابرات هر زماني كه اراده كند مي‌تواند لينكش را آپ كند.

او با بيان اينكه اينترنت دايل‌آپ هميشه مشتريان خاص خود را دارد تاكيد كرد: طبيعتا در استاني مثل اصفهان نيز با آغاز فعاليت اينترنت پرسرعت و شركت‌هاي ارائه‌دهنده اينترنت پرسرعت و پس از آن وايمكس، يكسري از مشتريان دايل‌آپ كاهش يافته ولي اين نوع اينترنت هميشه مشتريان خاص خود را دارد.

وي ادامه داد: شركت‌هاي كوچك اينترنتي بايد فعاليت خود را گسترش دهند و در حوزه‌هاي ديگر هم وارد شوند تا بتوانند در آينده دوام آورده و فعاليت كنند و اين چيزي است كه شركت‌هاي فعال اينترنتي در استان اصفهان نيز بايد به آن توجه كرده و سعي كنند با گسترش فعاليت خود تا حدودي مشكلات خود را كاهش دهند.

بیشتر بدانید:   نرم افزارهایی که باید روی سیستم همه باشد

رئيس هيات مديره انجمن كار فرمايان ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات استان اصفهان يادآور شد: رقابت نابرابر شركت مخابرات استان اصفهان با شركت‌هاي مخابرات در حوزه ICT استان، يكي از بزرگترين مشكلات اين شركت‌ها محسوب مي‌شود كه ما در اين رابطه علي‌رغم پيگيري و نامه‌نگاري فراوان به نتيجه‌اي نرسيديم.

نظر خود را بنویسید

لطفا نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.