طرفدارانی که در مسابقات ماشین رانی در بوینوس آیرس ای پریکس شرکت کردند با صحنه ی جالبی مواجه شدند. اولین مسابقه خودروهای بدون سرنشین روی یک مسیر مسابقه ی حرفه ای. آزمایشی از شرکت Roborace . تنها مشکل اینجاست که همه چیز طبق برنامه پیش نرفت.

دو تا از ماشین های آزمایشی Roborace به نام DevBots با سرعت ۱۱۵MPH روی مرز مسابقه می دادند اما یکی از آن ها بعد از یک پیچ تند تعادل خود را از دست داد و با دیگری تصادف کرد. مدیران مسابقه از اینکه اتفاق جدی برای خودروها و افراد شرکت کننده در مسابقات نیفتاده ابزار خشنودی کردند. راننده ای نبود که آسیب ببیند. اما واضح است که تکنولوژی این خودرو ها هنوز کار دارد.

مسابقات خودروهای بدون سرنشین با تصادف همراه شد
مسابقات خودروهای بدون سرنشین با تصادف همراه شد

قاعدتا شرکت Roborace در مورد این موضوع که خودروهای این شرکت به بهبود نیاز دارد تردیدی ندارد. برای همین چیز هاست که آزمایش برگزار می شود. سازمان دهنده این سری مسابقات تا زمانی که مطمئن نشود خودرو ها می توانند خودشان بدون ایجاد خطا، مسیر را پیدا کنند، نمی توانند به آرزوی خود مبنی بر برگزاری مسابقات ماشین رانی بدون سرنشین برسد و این یعنی باید ماشین ها را در شرایط شبیه به شرایط مسابقه قرار دهد.

با اینکه احتمال نداشتن تصادفات بسیار پایین است، خودرو ها باید آنقدر هوشمند باشند که اکثر آن هایی که از خط شروع به راه میافتند به خط پایان برسند.

بیشتر بدانید:   Google Voice بازطراحی شد و با قدرت ادامه خواهد داد

نظر خود را بنویسید

لطفا نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.