اخيراً بحثهایی مبني بر عرضه مستقل سهام شركت ارتباطات سيار ايران كه اكنون جزو شركت مخابرات ايران است، مطرح شده كه وحيد صدوقی، مديرعامل شركت ارتباطات سيار ايران در گفتگو با روزنامه جوان ، جزئيات اين طرح را تشريح كرد:

براي ورود مستقل به بورس و جدا شدن از شركت مخابرات ايران منع قانوني پيش رو نداريد؟
خير، براي اين كار صاحبان سهام و شركت مخابرات ميخواهند باد شفافسازي بيشتر سهام شركت ارتباطات سيار ايران را در بورس عرضه كنند كه اين امر هيچ منع قانوني ندارد.

چرا به فكر عرضه سهام همراه اول به طور مستقل افتاديد؟
سهام اين شركت ارزشمند است و مخابرات ايران تنها جهت شفاف سازي اين كار را انجام م يدهد.

براي اين كار بحث استان هايي كه اكنون زيان ده هستند و از سوي شركت ارتباطات سيار ايران ارتزاق ميكنند، چگونه حل ميشود؟
تمام شركتهاي زيرمجموعه مخابرات زيان ده نيستند. ضمن اينكه شركت مخابرات شركتي سودده بوده و مشكلي درا ين رابطه نيست.

چه زماني سهام به طور مستقل در بورس عرضه مي شود؟
پيشبيني ميكنيم با بررسيهاي انجام شده، تا شش ماه ديگر بحث عرضه سهام شركت در بورس نهايي شود.

سهام به چه شكلي در بورس عرضه ميشود؟
براساس كف بورس عرضه م يشود.

خروج شركت ارتباطات سيار ايران از مخابرات تأثير منفي بر سهام مخابرات در بورس نميگذارد؟
خير، دليلي براي تأثير منفي در سهام مخابرات وجود ندارد. اكنون سهام شركت مخابرات يكي از با ارزشترين سهام هاست.

منبع: ایستنا

بیشتر بدانید:   اعتباری‌های همراه اول 23 میلیونی شدند

نظر خود را بنویسید

لطفا نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.