ياهو به‌روز رساني‌هاي گسترده اي را در وب سايت خود انجام داده تا پلاتفورم مناسبي را براي استفاده شركت هاي تجاري آماده كند.

به گزارش فارس به نقل از وي تري،‌ اين شركت مي گويد كه به روزرساني ياد شده امكانات امنيتي را به پلتفورم ياهو مي افزايد و قابليت هاي تازه اي را به براي مديريت جريان كار به وجود مي آورد.

پلتفورمي كه ياهو بدين منظور و براي استفاده شركت هاي تجاري ايجاد كرده Hadoop نام دارد و پروتكلي موسوم به Kerberos براي تصديق هويت و شناسايي كاربران به آن اضافه شده است. ياهو مدعي است كه افزوده شدن Kerberos ، همكاري جمعي آنلاين را براي استفاده شاغلان در شركت هاي تجاري تسهيل مي كند.

ياهو همچنين سيستم خاصي به نام اوزي براي مديريت جريان كار به hadoop افزوده است. اين ابزار توسط ياهو براي استفاده داخلي در شركت هاي بزرگ طراحي شده و امكانات آن بر حسب نيازهاي كاربر قابل اضافه شدن يا تغيير است.

اين شركت قصد دارد در آينده فناوري هاي كلود را هم به اين پلتفورم به طور گسترده اضافه كند.

نظر خود را بنویسید

لطفا نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.