معاونت توسعه و مديريت شبکه شرکت فناوري اطلاعات از تدوين طرح جديد مهاجرت از ويندوز به نرم افزارهاي آزاد و متن باز خبر داد. به گفته مهندس انصاري، در قالب اين طرح ظرف ۳ سال آينده فرآيند مهاجرت دستگاه ها و سازمان ها به نرم افزارهاي آزاد انجام مي شود.

تدوين اين طرح جديد در حالي صورت مي گيرد که بالغ بر ۸ سال از آغاز پروژه لينوکس فارسي مي گذرد و خبرها حاکي از آن است که اين پروژه مسکوت مانده است. اين در شرايطي است که انتظار مي رفت طبق برنامه ريزي ها با توجه به وقت و هزينه صرف شده براي اين پروژه، تاکنون فرآيند مهاجرت از ويندوز به لينوکس فارسي در سطح گسترده در کشور انجام مي شد.

مهندس انصاري، معاون توسعه و مديريت شبکه شرکت فناوري اطلاعات در گفت وگو با خراسان اظهار داشت : آن چه هم اکنون مطرح است طرح مهاجرت به نرم افزارهاي  آزاد يا متن باز است.از حدود ۳ سال پيش سند راهبردي توسعه نرم افزارهاي متن باز از سوي مرکز تحقيقات مخابرات ايران تهيه شد و در سال ۸۷ براي ادامه کار در اختيار شرکت فناوري اطلاعات قرار گرفت.سال گذشته اين سند از سوي گروهي متشکل از نمايندگان مرکز تحقيقات مخابرات، مرکز پژوهش هاي مجلس، دفتر همکاري هاي رياست جمهوري، وزارت ارتباطات و سازمان نظام صنفي رايانه اي بررسي و ايرادهاي آن مشخص شدو بار ديگر براي اصلاح به مرکز تحقيقات مخابرات ارجاع شد. پس از اين اقدام، براي مهاجرت سازمان ها و دستگاه هاي دولتي به نرم افزارهاي متن باز دستورالعملي تهيه شده است که بايد به تصويب کارگروه اصل 138 در حوزه فناوري اطلاعات دولت برسد.

اين دستورالعمل هم اکنون در کارگروه فناوري اطلاعات دولت در نوبت تصويب قرار دارد.وي اضافه کرد: در اين دستورالعمل ها يک طرح مهاجرتي در نظر گرفته ايم که طبق آن دستگاه هاي دولتي بايد طي ۳ سال با هماهنگي کميته اي در شرکت فناوري اطلاعات، به سمت جايگزيني نرم افزارهاي متن باز مهاجرت کنند. يعني، تا پايان دولت دهم اين هدف بايد محقق شود. به علاوه در اين دستورالعمل مشخص شده است که دستگاه ها در اين مهاجرت از چه موضوعاتي شروع کنند. به اعتقاد بسياري از محققان، سيستم عامل سخت ترين بخش مهاجرت است. از اين رو ما از بخش هايي شروع کرديم که کار به سادگي انجام شود و يا مشکلات کمتري در ميان باشد؛ مانند نرم افزارهاي (Open Office) در اين طرح مهاجرت ضمن آن که ما يک برنامه ٣ ساله داريم و الگوي آن را به دستگاه هاي دولتي خواهيم داد، نرم افزارهايي را که بايد مهاجرت روي آن ها انجام شود، مشخص کرده ايم.

بیشتر بدانید:   استفاده از حافظه فلش به‌جاي رمز عبور با نرم افزار Rohos Logon Key

وي ادامه داد: اقدام ديگري که در راستاي اجراي اين پروژه انجام شده، تعريف الگوي مهاجرت است که براساس آن دستگاه هاي دولتي که مي خواهند به نرم افزارهاي متن باز مهاجرت کنند، الگو و روش اين کار را داشته باشند. مقدمات اين کار نيز هم اينک فراهم شده است.وي اضافه کرد: در حال حاضر پروژه هايي تحت عنوان طرح ارزيابي و رتبه بندي شرکت هاي فعال در حوزه نرم افزارهاي متن باز تعريف شده است. چرا که چنان چه دستگاه هاي دولتي بخواهند به نرم افزارهاي متن باز مهاجرت کنند، بايد به بازار مراجعه کنند.

برهمين اساس بايد زمينه اي فراهم شود که شرکت ها و دستگاه هاي دولتي براي تهيه نرم افزارهاي متن باز به شرکت هايي مراجعه کنند که توانايي اين کار را دارند و در اين طرح شرکت هاي فعال در اين حوزه ارزيابي و رتبه بندي خواهند شد و اطلاعات اين شرکت ها از طريق سامانه الکترونيکي در اختيار سازمان ها قرار مي گيرد.مهندس انصاري در پاسخ به اين سوال که براي پياده سازي سيستم عامل متن باز چه برنامه اي پيش بيني شده است، تصريح کرد: ما بحث سيستم عامل را در مراحل بعدي خواهيم داشت به طوري که ابتدا بايد منتظر باشيم تا طرح مهاجرت به نرم افزارهاي متن باز تصويب شود و در مراحل بعدي دستگاه هاي دولتي به تدريج کار مهاجرت را انجام دهند.سپس به مرحله اي برسيم که بتوانيم سيستم عامل را پياده سازي کنيم. بنابراين بحث سيستم عامل نيز در همين فرآيند پيش مي رود و با نهايي شدن طرح مهاجرت، بحث سيستم عامل باتوجه به پيچيدگي و گستردگي که دارد در مراحل بعدي قرار مي گيرد. اما در حال حاضر باتوجه به اين که طرح مهاجرت هنوز نهايي نشده است، هيچ زماني را براي ورود به بحث سيستم عامل نمي توان اعلام کرد.

بیشتر بدانید:   برترین های متن باز ۲۰۱۰ از نگاه PACKTUP

نظر خود را بنویسید

لطفا نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.