علي اکبر حداد پژوهشگر دکتراي دانشگاه فردوسي مشهد در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت:هويت، مجموعه صفات و مشخصاتي است که فردي را از افراد ديگر متمايز مي کند و امروزه با توجه به وقوع بسياري از حوادث غيرمترقبه نظير زلزله، سيل، سوانح هوايي و زميني و همچنين افزايش عمليات هاي انتحاري و خرابکارانه توسط مجرمان موجب شده تا روش هاي جديد بيوتکنولوژي مولکولي به عنوان ابزاري کارآمد و قدرتمند و موضوعي جداناپذير از محاکم حقوقي و قضايي مطرح شوند.

وي افزود: تکنيک انگشت نگاري ژنتيکي در سال 1985 براي نخستين بار در دانشگاه انگلستان ابداع شد و مشخص شد که نقاطي روي DNA افراد وجود دارند که مي توانند تمام اطلاعات بيولوژيکي و حياتي انسان را انتقال دهند.

حداد در خصوص فوايد انگشت نگاريDNA اظهار داشت: تهيه کارت هاي ژنتيکي، کاربرد در محاکم قضايي و حقوقي، پزشکي قانوني براي شناسايي افراد مفقود و مشکوک، تشکيل مخازن اطلاعاتي DNA در سيستم هاي دولتي و نيروهاي مسلح، انگشت نگاري ژنتيکي و شناسايي شهداي گمنام، شناسايي افراد مفقود در حوادث طبيعي و غيرمترقبه و انگشت نگاري DNA در باستان شناسي از فوايد انگشت نگاري DNA است.

*تشخيص مولکولي عامل بيماري “يون” در گاوهاي شيري مورد بررسي قرار گرفت

علي اکبر حداد در ادامه گفت:” يون” يک بيماري مزمن روده اي در نشخوارکنندگان است که در اين بيماري عفونت هاي مزمن در دستگاه گوارشي منجر به جذب نامناسب مواد مغذي مي شود و نشان دادن علايم کلنيکي ممکن است بين دو تا پنج سال طول بکشد.

وي افزود: کاهش توليد، کاهش وزن، ناباروري، کاهش راندمان غذايي، هزينه هاي کنترل و پيشگيري، افزايش هزينه درمان و مرگ و مير از خسارت هاي بيماري” يون” در گاوهاي شيرده است.
حداد تصريح کرد: بهداشت عمومي با مواد غذايي در سلامت انسان و دام ارتباط مستقيم دارد لذا عامل ديگري که موجب حساسيت زياد نسبت به اين بيماري شده فرضيه هايي است که در مورد احتمال دخيل بودن عامل مولد اين بيماري در يک بيماري انساني ارائه شده است.

وي در خصوص جلوگيري از گسترش بيماري يون در حيوانات هشدار داد و تصريح کرد: شناسايي دامهاي آلوده به بيماري به منظور جلوگيري از گسترش بيماري و خسارات اقتصادي متعاقب آن از اهميت فراواني برخوردار بوده و تشخيص و تمايز سريع به منظور طرح ريزي برنامه هاي مناسب و موثر براي ريشه کني و کنترل کامل بيماري يون بسيار سودمند است.

وي خاطر نشان کرد: خوشبختانه در گروه بيوتکنولوژي ملکولي دانشگاه فردوسي مشهد و با کمک پژوهشگران و متخصصان توانمند شناسايي و تشخيص ملکولي يون با موفقيت انجام شده است./ج

نظر خود را بنویسید

لطفا نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.