مركز ماهر با با استفاده از شبكه هاني پات خود اقدام به جمع آوري بدافزارهاي آسيب رسان به صورت مستمر نموده و يا استفاده از آنتي ويروسهاي مختلف اين بدافزارها را شناسايي مي نمايد.اين فعاليت در سايت ماهر در بازه زماني ماهانه به روز ميگردد.

گاهي در مقايسه نمودار يك ماه با ماه ديگر تفاوت فاحشي مشاهده و رتبه بندي آنتي ويروسها تغيير مي نمايد. به عنوان مثال با مقايسه نتيجه خروجي آزمايشگاه ماهر در اسفند  ماه 88 با نتيجه اين خروجي در فروردين ماه 89 ملاحظه مي گردد كه آنتي ويروسها داراي   خروجي هاي متفاوتي مي باشند. مهمترين دليل اين اختلاف سرعت به روز شدن آنتي ويروسها در شناسايي  بدافزارهاي ناشناس و جديد مي باشد.

به عنوان نمونه در مقايسه دو آنتي ويروس Kaspersky و Nod32 ،تغيير از 88 درصد به 98 درصدي (بهبود 10 درصدي)  در Nod32 و تغيير 96 درصدي به 99 درصدي (بهبود 3 درصدي )در Kaspersky مشاهده مي گردد. در خصوص آنتي ويروس ايمن نيز بهبود 7 درصدي در مقايسه اين دو گزارش قابل مشاهده است.

بیشتر بدانید:   عرضه اینترنت سکیوریتی و آنتی ویروس 2011 کسپرسکی در ایران

نظر خود را بنویسید

لطفا نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.