نتايج يك بررسي علمي نشان مي دهد كه سه چهارم كاركنان شركت هاي فناوري با كپي گرفتن از اطلاعات موجود در محل كار خود قوانين را نقض كرده و در عمل اين اطلاعات را به سرقت مي برند.

به گزارش فارس، بررسي هاي موسسه Ipswitch كه در سال 2009 انجام شده نشان مي دهد 38 درصد از كاركنان شركت هاي فناوري خود به انتقال اطلاعات مهم محل كار خود به خارج از اين محيط از طريق ايميل اذعان كرده اند.

به گفته مدير اين شركت در كنار 38 درصدي كه به اين مساله اذعان كرده اند عده بسيار زياد ديگري هم هستند كه اين كار را بي سروصدا انجام مي دهند و لذا رقم درست در اين زمينه 75 درصد است.

تحقيقات Ipswitch همچنين حاكي است بيش از 70 درصد مديران هيچ اطلاعي از نحوه انتقال فايل هاي كاري و شغلي به محيط خارج ندارند و در اكثر موارد سياست گذاري خاصي هم در اين زمينه وجود ندارد.

در اكثر موارد اين كار از طريق سرويس هايي همچون جيميل، ياهو و هات ميل صورت مي گيرد.

بیشتر بدانید:   استقبال هکرها از جنگ دو کره

نظر خود را بنویسید

لطفا نظر خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.