آرشیو نویسنده: مائده صدیقی

تایپ یکدستی با کیبورد جدید اپل

تایپ یکدستی با کیبورد جدید اپل

iOS اپل از ابتدای شروع کارش با تغییرات زیادی مواجه بوده است. بعضی از کدهای کیبورد جدید اپل برای تایپ یکدستی تا امروز نوشته شده و…