آرشیو دسته مخابرات

ماهواره ایرانی در مدار اپسکو

ماهواره ایرانی در در مدار اپسکو

سازمان فضایی ایران از تصویب پیشنهاد ایران برای قرار گرفتن یک ماهواره ایرانی در منظومه ماهواره های مشترک کشورهای عضو سازمان همکاری های فضایی آسیا…

کاهش ۴۵درصدی نرخ اینترنت مخابرات

کاهش 45درصدی نرخ اینترنت مخابرات

همزمان با اعمال کاهش ۲۰درصدی تعرفه اینترنت، مصوب سازمان تنظیم مقررات وارتباطات رادیویی ، شرکت مخابرات ایران، در قالب جشنواره « اینترنت خوب» ، تعرفه…