آرشیو دسته دوربین دیجیتال

دوربین جدید با بدنه بسیار باریک

این روزها بازار محصولات دیجیتال شخصی با ابعاد کوچک و سبک تر و البته بدنه باریک تر رونق خوبی پیدا کرده است.
درست به همین دلیل هم عرصه رقابتی جدیدی در این زمینه میان شرکت های تولیدکننده ایجاد شده است. شرکتی چینی به نام winait به تازگی محصولی با این ویژگی ها را به بازار انواع دوربین های عکاسی دیجیتال معرفی کرده است.