آرشیو دسته فناوری‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های نو

ربات‌ها هم درد می‌کشند!

احساس درد در ربات ها

این یک داستان علمی تخیلی نیست! پژوهشگران آلمانی در جستجوی راه‌هایی هستند که بتوانند احساس درد را در ربات‌ها هم ایجاد کنند. به باور این…