آرشیو دسته امنیت و شبکه

اقدامی کم سابقه؛ هکرها کمک خواستند

اقدامی کم سابقه؛ هکرها کمک خواستند باج‌ افزار نویسان Apocalypse

کاربران همواره از کارشناسان امنیتی و شرکت‌ ها درخواست کمک می‌ کنند تا به یاری آن‌ها آماده و سامانه‌های آلوده آن‌ها را پاک‌سازی کنند. اما…