آرشیو تگ: اپلیکیشن Instagram

ترجمه قابلیت جدید اینستاگرام

مترجم اینستاگرام

در ادامه توسعه نرم‌افزاری مدنظر مدیران اینستاگرام، دکمه ترجمه به‌زودی به‌عنوان ویژگی جدید به این شبکه اجتماعی محبوب که اینک از ۵۰۰ میلیون کاربر فراتر…