آرشیو تگ: موفقیت در کسب و کار

۱۵ ویژگی افراد سرسخت و توانمند

۱۵ ویژگی افراد سرسخت و توانمند خصوصیات افراد موفق

سرسختی یا نیرومندی ذهن، یک ویژگی ذاتی و ارثی نیست. یک توانمندی است که با تمرین و نظم به دست می‌آید. برای رسیدن به این…