آرشیو تگ: پخش ویدئو آنلاین

” سرویس ۳ ” تحولی در پخش ویدئو آنلاین!

سرویس 3

با افزایش ضریب نفوذ اینترنت به ویژه اینترنت همراه در کشور، ارائه محتوای بومی فاخر و متناسب با نیاز کاربر ایرانی ضرورتی غیرقابل انکار است….