تمام اتفاقات مهم اینترنت در یک نگاه

12

شاید برای شما تاریخچه اینترنت و پیدایش آن تازگی آنچنانی نداشته باشد چرا که از آن مطلب بسیار خوانده اید ، اما باید جالب باشد که تاریخچه تصویری آن را به صورت یک تصویر واحد ببینید .

به گزارش پایگاه خبری فناوری اطلاعات برسام و به نقل از بهترین ارتباط، این برداشت گرافیکی ایجاد شده توسط کاربران آنلاین مدیریت تجاری می باشد که برای درک ساده این فرمت  را ایجاد کرده اند که اینترنت این پدیده جهان گستر افسانه ای را یکجا نمایش دهد . شما می توانید اطلاعات را از سال  ۱۹۶۲- ۲۰۰۹ که مربوط به تمام اتفاقات مهم در مورد اینترنت را مشاهده کنید .

نظرات بسته شده است، اما بازتاب و پینگ باز است.