قیمت گوشی های سامسونگ در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۱

Samsung Galaxy

 Galaxy Note II N7100: 2.800.000 Tooman

Galaxy S Dous-S7562: 990.000 Tooman

Galaxy Ace Dous: 650.000 Tooman

Galaxy S III-i9300: 1.870.000 Tooman

Galaxy Pocket: 360.000 Tooman

Galaxy Beam: 1.569.000 Tooman

Galaxy Ace 2: 930.000 Tooman

Galaxy Ace Dous-i589: 630.000 Tooman

Galaxy Mini 2-S6500: 450.000 Tooman

Galaxy S Advanced-i9070: 1.120.000 Tooman

Galaxy Ace Plus-S7500: 750.000 Tooman

Galaxy Y Dous: 450.000 Tooman

Galaxy Y Pro Dous: 480.000 Tooman

Galaxy Nexus: 1.300.000 Tooman

Galaxy Note: 1.810.000 Tooman

Galaxy Y S5360: 420.000 Tooman

Galaxy Y Pro B5510: 450.000 Tooman

Galaxy W I8150: 850.000 Tooman

Galaxy R I9103: 1.150.000 Tooman

Galaxy Nexus S-i9023: 1.000.000 Tooman

Galaxy S Plus-i9001: 950.000 Tooman

Galaxy Pro B7510: 280.000 Tooman

Galaxy SL-i9003: 900.000 Tooman

Galaxy Gio- S5660: 530.000 Tooman

Galaxy S II-i9100: 1.450.000 Tooman

Galaxy S II-i9100G: 1.150.000 Tooman

Galaxy Ace-S5830: 620.000 Tooman

Galaxy Mini- S5570: 430.000 Tooman

Galaxy Fit- S5670: 530.000 Tooman

Galaxy Nexus S: 1.250.000 Tooman

Galaxy S Giorgio Armani- i9010: 670.000 Tooman

Galaxy 5- i5500: 340.000 Tooman

Galaxy S- i9000: 740.000 Tooman\

————————————

Samsung Wave

Wave 533- S5330: 330.000 Tooman

Wave 525- S5250: 360.000 Tooman

Wave 723- S7230E: 420.000 Tooman

Wave II- S5830: 550.000 Tooman

Wave 578- S5780: 390.000 Tooman

Wave M- S7250: 410.000 Tooman

Wave3- S8600: 780.000 Tooman

Wave Y- S5380: 320.000 Tooman

منبع: سخت افزار