مرور برچسب

باج‌افزار

گسترش حملات باج‌افزاری در بین کاربران خانگی

مشاهدات صورت گرفته نشان می‌دهد که در بازه زمانی یک‌ماهه اخیر، با رشد و گسترش حملات باج‌افزاری مانند STOP/Djvu که کابران خانگی را مورد حمله قرار می‌دهند، شدت این حملات بیش‌تر شده است. گزارش‌های به‌دست‌آمده از رخدادهای حملات باج‌افزاری…
ادامه مطلب ...